การคืนสินค้า

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

เราปรารถนาอย่างยิ่งให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณรัก และมอบความรักนั้นให้ We Are Feel Good Inc. ด้วยเช่นกัน! ทั้งนี้ หากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจในสินค้าที่สั่งซื้อเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@illumia.co.th และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้คุณ ทางเรายินดีรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังผ่านการตรวจสอบแล้ว หากคำขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ซึ่งจำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้ามา หากเกินจาก 30 วัน ทางเราจะไม่รับคืนสินค้าหรือการร้องขอใดๆ ได้

เราใช้ความเอาใจใส่และความระมัดระวังเป็นพิเศษในการบรรจุและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งบางครั้ง รายการสินค้าอาจได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง ทางเรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าโดยขอให้ลูกค้าส่งสินค้าที่เกิดความเสียหายพร้อมหลักฐานการซื้อ กลับมายังที่:

 

We Are Feel Good Inc. Thailand

แผนกการคืนสินค้า
บริษัท อิลลูเมีย จำกัด
24/18 ถนนสุขาภิบาล 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร 02-050-4400

ด้วยเหตุผลบางประการ ลูกค้าอาจได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า กรุณาส่งคืนสินค้ากลับมายังที่อยู่ด้านบน โดยสินค้าที่ส่งคืนนั้นจะต้องไม่ถูกเปิดและใช้งานและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในบรรจุภัณฑ์.

โดยทั้งนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดส่งเพื่อคืนสินค้าซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่หากลูกค้าได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายหรือค่าจัดส่งสินค้าจะถูกหักออกตามใบสั่งซื้อของลูกค้า.

ทันทีที่เราได้รับสินค้าคืน ทางเราจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบว่าเราได้รับเรื่องตามคำขอแล้ว โดยเราจะแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธการคืนเงินให้ทราบอีกครั้ง ทางเราขอแนะนำให้ใช้บริการการติดตามทางอีเมล์สำหรับดูข้อมูลการคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าอาจใช้เวลาประมาณ 10 – 14 วันในการดำเนินการ.